POMORSKI KLUB HODOWCÓW BIAŁOGŁÓWEK
BIAŁOGŁÓWKA GDAŃSKA / BIAŁOGŁÓWKA ELBLĄSKA / BIAŁOGŁÓWKA GUMBIŃSKA
 Danziger Weißkopf  /  Elbinger Weißkopf  / Gumbinner Weißkopf
Zarząd Klubu / Vorstand

POMORSKI KLUB HODOWCÓW BIAŁOGŁÓWEK 
Zarząd klubu:

Przewodniczący -    Marian Zacharczuk
/ Vorsitzender 1/
Z-ca przewodn.  -     Sławomir Wróbel
/ Vorsitzender 2 /
Sekretarz             -     Tomasz Sielski
/ Schriftführer/
Komisja rozjemcza:
Przewodniczący   -    Alfons Labuda
Z-ca przewodn.    -     Zbigniew Penkowski 

Sekretarz               -     Jerzy Klawikowski   

POMORSKI KLUB HODOWCÓW BIAŁOGŁÓWEK

    CZŁONKOWIE  HONOROWI

1.   Boruński Stanisław [ Honorowy ] - Gdańsk (BGK)
2    Wailer Paweł [Honorowy] – Gdańsk
3.   Gilarski Zbigniew [Honorowy] - Darłowo
4.   Bohentin Klaus [Honorowy] - Niemcy
5.   Bremer Hans [Honorowy] - Niemcy (BGK)
6.   Preis Michael [Honorowy] - Duisburg, Niemcy (BGK)
7.   Szymkiewicz Tomasz [ Honorowy ]- Włocławek (BGK)
8.   Suchecki Henryk [Honorowy] - Gdańsk
9.   Szawiel Jerzy [Honorowy] - Warszawa
10. Wagner Jan [Honorowy] - Toruń (BGK)
 

     CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

12. Bienio Marek - Suwałki (BGK)
13. Bogdanowicz Zbigniew - Gdańsk
14. Brząkowski Roman - Gdańsk (BGK+ BE )
15. Bujak Andrzej - Wejherowo (BGK + BE)
16. Chojnacki Zbigniew - Tczew
17. Ciura Antoni - Gdynia (BGK)
18. Dopke Andrzej - Reda (BGK)
19. Jankowski Jan - Rumia (BGK)
20. Jatczak Jarosław - Śniadowo (BGK)
21. Kimszal Robert - Suwałki (BGK)
22. Labuda Alfons - Wejherowo
23. Brząkowski Roman - Gdańsk
24. Kalinowski Józef - Reda (BGK + BE)
25. Kartoszewicz Józef - Elbląg (BE)
26. Kędzierski Piotr - Pruszcz Gdański (BE)
27. Klawikowski Jerzy - Gdańsk (BGK + BE)
28. Lewczyk Cezary - Olsztyn (BE)
29. Marko Andrzej - Postołowo (BE)
30. Ratyński Krzysztof - Olsztyn (BE)
31. Sielski Tomasz - Pruszcz Gdański
32. Sadowski Patryk - Gdańsk Kowale
33. Werner Krzysztof - Elbląg (BE)
34. Wiśniewski Józef - Gdańsk (BE)
35. Lindner Harald - Niemcy (BE oraz barwnogłówka królew.)
36. Matejak Józef - Kołobrzeg (BGK)
37. Mikołajczuk Jan - Gdańsk
38. Penkowski Zbigniew - Karwia (BGK)
39. Stanólewicz Andrzej - Gdańsk (BGK)
40. Suski Ryszard - Stary Brześć
41. Wróbel Sławomir - Gdańsk (BGK + BE)
42. Zacharczuk Marian - Gdańsk (BGK + BE)
43, Lewandowski Mirosłw - Lipno (BGK)
44. Sadowski Patryk - Gdańsk (BGK)
45. Strzelkowski Tomasz / BGK/. / Prezes  "Pomorskiego Klubu sokoła gdańskiego"/.
46. Wesołowski Grzegorz ,Marki  / BKG + BE /

Uwaga : skrót BGK - hodowcy białogłówki gdańskiej krótkodziobej
                  skrót BE    - hodowcy białogłówki elbląskiej
Odeszli na wieczną wachtę:
2021 - Georg Splett [Honorowy] - Bad Salzdetfurth, Niemcy 
2021 - Rychert Edmund - Tczew 

Kreator www - przetestuj za darmo