POMORSKI KLUB HODOWCÓW BIAŁOGŁÓWEK
BIAŁOGŁÓWKA GDAŃSKA / BIAŁOGŁÓWKA ELBLĄSKA / BIAŁOGŁÓWKA GUMBIŃSKA
 Danziger Weißkopf  /  Elbinger Weißkopf  / Gumbinner Weißkopf
WYSTAWA GOŁĘBI RASOWYCH RUMIA 2023
Uroczystość prezentacji  sztandaru / wbijanie pamiątkowych gwoździ / - Gdańsk 22.02.2020 r
10 - LECIE POMORSKIEGO KLUBU HODOWCÓW BIAŁOGŁÓWEK
2009 -2019 

Mały jubileusz gdańskich hodowców gołębi rasowych.
Połączyła ich wspólna pasja i zamiłowanie do hodowli dwóch niezwykle pięknych ras; białogłówki gumbińskiej i białogłówki elbląskiej oraz wyhodowanej w ostatnich latach niezwykle efektownej białogłówki gdańskiej krótkodziobej. W sferze zainteresowań członków klubu są teraz 3 rasy białogłowe, różniące się fenotypowo lecz mające wspólne korzenie. Historia białogłówki gumbińskiej i elbląskiej jest dość stara i w miarę dobrze opisana w literaturze przedmiotu. Obie te rasy hodowane były w dorzeczu Wisły i na rozległych terenach dawnych Prus Wschodnich. Natomiast białogłówka gdańska jest rasą stosunkowo młodą wychodowaną na bazie białogłówki gumbińskiej. Jednak rasa o nazwie, białogłówka gdańska już ponad 130 lat temu hodowana była w tym mieście.
Historyczne wzmianki o białogłówce gdańskiej znajdują się w obszernym dziele pt.” Illustrirtes Mustertauben-Buch”, (Hamburg 1886). Niemiecki autor tej książki, Gustav Prütz, w rozdziale „Die preußische Weißkopf tumler”, opisuje tam trzy „białogłówki pruskie”; gumbińską , elbląską i gdańską.
Niestety w książce brak jest ryciny białogłówki gdańskiej. Jednak ze względu na wspólne korzenie, możemy tą białogłową trójcę nazywać też „pomorską koniczyną” lub „gdańską koniczyną”.

Właśnie w tym roku mija 10 lat efektywnej i pracowitej działalności Klubu, zrzeszającego hodowców białogłówek; gumbińskiej, elbląskie oraz gdańskiej krótkodziobej. Klub działa przy macierzystym, Trójmiejskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych Królików i Drobnych Zwierząt. 
Inicjatorem, siłą napędową i prezesem klubu, jest nestor gdańskich hodowców pan Marian Zacharczuk. Pan Marian, hodowlą gołębi zajmuje się już ponad pół wieku. Jego pasją i specjalnością są bardzo trudne w hodowli gołębie krótkodziobe. Jest hodowcą znanym w naszym kraju, utrzymuje też towarzyskie kontakty z hodowcami zagranicznymi. Jego zasługą jest wyhodowanie białogłówki gdańskiej krótkodziobej.
Podsumowując 10 lat radosnej lecz nie zawsze łatwej działalności Klubu, chcemy się pochwalić naszymi rasami, chcemy też przypomnieć, że corocznie współorganizujemy udane wystawy w Gdańsku. Zawsze staramy się zaprezentować liczną i wyborową stawkę gołębi. Członkowie naszego Klubu prezentują z powodzeniem swoje gołębie na prestiżowych wystawach krajowych. Jednak naszą dumą i największym osiągnięciem jest wyhodowanie i zarejestrowanie białogłówki gdańskiej krótkodziobej. 
Aktualnie posiadamy w Klubie około 100 par podstawowego stada hodowlanego, białogłówki gdańskiej a nasz Klub zrzesza 28 członków, hodujących tą piękną rasę.
Wszystkich miłośników zainteresowanych hodowlą tych uroczych białogłowych ras, zapraszamy do nawiązania kontaktu z Przewodniczącym Klubu, 
panem Marianem Zacharczukiem tel. 501 936 678.
Kreator www - przetestuj za darmo